Doelstelling

EEN DUIDELIJKE DOELSTELLING

In samenspraak met de opdrachtgever programma’s van eisen formuleren en plannen realiseren of problemen oplossen waarin aan deze eisen wordt voldaan tegen een redelijke kostprijs.

Kwaliteit is onze reklame en die kwaliteit kreëren we volgens het principe: “eerst denken dan doen”. Onze benadering is holistisch(vanuit het geheel) en integraal (samenhang tussen alle samenstel-lende onderdelen). Wij zoeken uw klachten tot op de bodem uit opdat ze bij de wortel kunnen worden aangepakt.Bij het afwegingsproces spelen zaken als:- funktie, – gezondheid, – energiegebruik, milieubelasting, – onderhoudsaspekten, – eenvoud, – kostprijs en haalbaarheid een belangrijke rol.

Wij zoeken altijd naar nieuwe technieken die de doelmatigheid verhogen en de prijs verlagen. Vanuit een no nonsens aanpak en eenanalytische benadering komen wij tot een optimale prijs / kwaliteit-verhouding.

OPTIMALE PRIJS / KWALITEITBALANS