RENOVATIE EN INNOVATIE

Werkterrein

  • nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie, aanpassing,energiebesparing en onderhoud aan: dorpshuizen, gemeentehuizen – woningen – stallen – theaters – appartementengebouwen  scholen – kantoren – winkels – magazijnen-werkplaatsen – molens – kerken – boerderijen industriële produktiegebouwen – enz.
  • opsporen analyseren en oplossen klachten en gebreken aan bovengenoemde gebouwen.
  • kursussen, lezingen
  • moeilijk niet seriematig machinaal timmerwerk (en handwerk)Werkterrein